Kopen

Huren

Klopt de WOZ waarde van uw woning wel ?

Door Coert van den Brink (Makelaar B2 Makelaars)

Samen met de aanslag onroerendezaak-belasting (OZB), hebt u van de gemeente voor 1 maart a.s. de nieuwe WOZ-waarde ontvangen. Weet u of deze waardebepaling van uw woning klopt?
Bijna de helft van de woningeigenaren weet niet of de door de gemeente bepaalde
WOZ-waarde wel juist is of controleert de WOZ-waarde helemaal niet. Terwijl een
kritische blik wel eens in uw voordeel kan zijn. U kunt niet voor niets bezwaar
aantekenen.

WOZ-waarde

Sinds 1997 geldt een landelijke regeling voor de waardering van onroerende zaken, de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De waardepeildatum voor het belastingjaar 2012 is 1 januari 2011. De WOZ-waarde die op het aanslagbiljet staat wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld
en geldt dus alleen voor het lopende jaar. Voor uw aanslag onroerende-zaakbelasting (de OZB) wordt de WOZ-waarde van uw pand gebruikt.


WOZ-waarde heeft invloed op uw andere belastingen


De WOZ-waarde staat niet op zichzelf; die
werkt door in uw andere belastingen:

 • Het eigenwoningforfait: een bijtelling die u als huiseigenaar via de
       inkomstenbelasting berekend krijgt.
 • De gemeentelijke onroerendezaakbelasting (OZB). Sommige gemeenten
       gebruiken de WOZ-waarde zelfs voor uw heffing rioolrecht.
 • Voor de heffing ‘omslag gebouwd’ van uw Waterschap of
       Hoogheemraadschap.

Hoe hoger de WOZ-waarde, hoe hoger uw belastingen. Dus extra reden om kritisch te blijven.

Hoe wordt uw WOZ-waarde bepaald?

De WOZ-waarde is de prijs die u een jaar (de peildatum) geleden gekregen zou hebben bij verkoop van uw woning. De gemeente hanteert de peildatum van 1 januari van het voorgaande jaar. Zij maken door de waardebepaling gebruik van:

 • aan- en verkoopcijfers van het Kadaster van woningen die met uw woning te vergelijken zijn.
 • gemeentelijke WOZ-taxateurs die een aantal woningen in de wijk (referentiewoningen) bekijken.
 • een geautomatiseerde modelberekening waarin bijvoorbeeld oppervlakte, buurtgegevens, bouwjaar en indelinggegevens zijn verwerkt.

Welke factoren kunnen uw WOZ-waarde beïnvloeden?

Uw WOZ-waarde kan te hoog uitvallen. De gemeente houdt vaak te weinig
rekening met specifieke kenmerken die de waarde van uw woning kunnen verlagen:
achterstallig onderhoud

 • verouderde keuken of badkamer
 • grote boom voor het huis
 • bodemverontreiniging
 • een olietank in de tuin
 • asbest
 • betonrot etc.

Stap binnen bij B2 makelaars voor een gratis WOZ-check

Twijfelt u of uw WOZ-waarde te hoog is?
Stap bij ons binnen. Wij kennen de markt. Door gebruik te maken van een uitgebreide
database en taxatie-ervaring in de wijk, bieden wij u een gratis waardeanalyse
aan. Wij kunnen u adviseren of het aantekenen van bezwaar zinvol is.

Kosteloos bezwaar maken via B2 makelaars

Als u bezwaar wilt maken tegen de hoogte van uw WOZ-waarde, dan bieden wij u de mogelijkheid om deze gehele procedure, samen met de juridisch medewerkers van de WOZ-specialisten, voor u af te handelen.

B2 makelaars & taxateurs – Haarlem/Amsterdam

Barrevoetestraat 9 - 2011 WN Haarlem

Mail : Info@B2makelaars.nl

Tel : 023 8200198

Reacties

Reageer

Uw naam?

E-mail