Kopen

Huren

Geen overdrachtsbelasting voor waterwoning

Door Coert van den Brink (Makelaar B2 Makelaars)

Geen overdrachtsbelasting voor waterwoning !


Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken is in beginsel overdrachtsbelasting verschuldigd. Onroerende zaken zijn onder andere grond en gebouwen die duurzaam met de grond zijn verenigd, rechtstreeks dan wel door vereniging met andere gebouwen of werken. Of een gebouw duurzaam met de grond is verenigd, hangt af van de specifieke feiten en omstandigheden.

Casus

In een recent arrest is de HogeRaad ingegaan op de vraag of een waterwoning een onroerende zaak is, zodat bijde verkrijging ervan overdrachtsbelasting is verschuldigd. Belanghebbende heeft een in een recreatiepark gelegen waterwoning, ook wel marina genoemd,verkregen. De marina bestaat uit een betonnen drijflichaam en een houtenopbouw. Het drijflichaam is bevestigd aan twee in de grond verankerde palen. Demarina grenst aan één zijde aan een naastgelegen marina, aan één zijde aan openwater en aan twee zijden aan de wal. Op de wal is een tuin aangelegd.

Ter zake van de verkrijging van de marina heeft de inspecteur aan belanghebbende een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd. Belanghebbende is van mening dat dit onterecht is, omdat de marina geen onroerende zaak is.

Waterwoningis geen onroerende zaak

Omdat de marina bestemd is om tedrijven en drijft, oordeelt het hof dat sprake is van een schip. Volgens een eerder arrest van de Hoge Raad is een schip in het algemeen een roerende zaak.Volgens het hof is dat ook hier het geval, omdat de marina niet duurzaam is verenigd met de bodem.

De Hoge Raad stemt in met de redenering van het hof. Dat de marina geen zelfstandig drijfvermogen heeft en dat de bevestiging aan stabilisatiepalen moet voorkomen dat zij gaat kantelen,verhindert niet dat zij moet worden aangemerkt als een schip. De stelling dat de marina onroerend is, omdat zij volgens verkeersopvatting kan worden aangemerkt als bestanddeel van het recreatiepark, is niet juist. De verkeersopvatting is bovendien alleen van belang als onzeker is of de marinakan worden beschouwd als duurzaam met de grond verenigd. Van onzekerheid is hier volgens de Hoge Raad echter geen sprake.

Belang voor de praktijk:

Met dit arrest bevestigt de Hoge Raad dat een schip in het algemeen niet als onroerende zaak kan wordenaangemerkt. Ook een waterwoning kan gekwalificeerd worden als schip, zoals de marina in deze casus. Hierdoor is bij de verkrijging van de waterwoning geen overdrachtsbelasting verschuldigd (eventueel wel over een bij de waterwoning gelegen grondkavel).

Bron: HogeRaad 9 maart 2012

B2 makelaars Haarlem/Amsterdam

- Wonen aan het Spaarne ? - Schalkwijkerstraat 46 / Haarlem

Reacties

Reageer

Uw naam?

E-mail